Kom i mål med det fulde overblik

Sådan begynder det ofte...

I hører igen og igen om den nye EU´s Persondataforordning og de store bøder, der trues med, hvis man ikke håndterer sine personfølsomme oplysninger forsvarligt. Samtidigt er der et stigende antal virksomheder, som har fået alvorlige problemer pga. it-kriminelles angreb. Det bekymrer måske, men kan samtidigt virke uoverskueligt at skulle forholde sig til udfordringerne og evt. blive mødt med svære og ukendte it-tekniske udtryk.


I "Lenit" vægter vi den professionelle kommunikation og jeres medejerskab fra A til B højt. Det er vores målsætning at I ikke oplever at I investerer ressourcer i noget, som I ikke helt har føling med. Vi ønsker således ikke at opbygge et afhængighedsforhold, men tværtimod medvirke til en form for "digital dannelse" i virksomheden. Målsætningen er at I i stigende omfang selv får styr på it-sikkerheden.

Løsninger

Undersøgelse (indsigt og overblik)


Typsik vil vi begynde med at undersøge, hvilken type data I er ansvarlige for og hvordan den håndteres: Drejer det sig om stærk personfølsom data som fx helbredsmæssige oplysninger mv. og opbevares den sikkert? Er der helt styr på hvor denne type data befinder sig? Hvilken indsigt har de ansatte i reglerne mht. håndtering af personfølsom data og følges lovgivningen pt.?

Der skal naturligvis også kastes et blik på virksomhedens it-infrastruktur: Kan it-kriminelle nemt få fat i jeres data, kryptere den og derved lægge virkesomheden ned i flere dage samt evt. kræve "løsepenge" for at frigive den vigtige data igen? Er virksomhedens PC-erne fuldt ud opdaterede og med rette sikkerhedsinstillinger? Hvilke sky-tjenester anvendes til behandling/opbevaring af personfølsom data, fx CompoGroups Mbit eller XMO, Google Drev, Dropbox mv.? Er der en fornuftig backup-løsning, så data kan gendannes ved nedbrud eller it-kriminelt angreb?

Workshop/kursus

Efter en indledende undersøgelse, er det ofte relevant hurtigt at supplere med en workshop, som kaster lys over brugeradfærd og de daglige udfordringer i netop jeres virksomhed. Samtidig kan de ansatte få indsigt i den nye Persondataforordning, og hvad den vil betyde for virksomheden. De største trussler belyses også, fx hacking, randsomeware og phishing.

Til sidst udarbejder vi en strategi sammen, så de ansattes it-brugeradfærd kan forberdres yderligere og risikoen for driftstab mv. formindskes. Hertil skal der muligvis suppleres med nogle it-tekniske tiltag, som kan prioriteres i helhold til økonomi og risiko.


Kursus/workshop med proffessionel pædagogisk tilgang

Vi sikrer at I får en konsulent med en pædagogisk baggrund samt gode kompetencer i læringssituationer. Med gode kommunikative evner samt indlevelse, kommer man nemmest i mål, især på dette område, hvor der forståeligt nok kan være megen usikkerhed samt evt. "modstand".


Projektstyring

Hvis der skal udvikles med it fx mht. Persondataforordningen eller forbedret driftsstabilitet/forretningssikkerhed, fordrer det ofte et samspil mellem it-tekniske, juridiske og undervisningsmæssige kompetencer. Vi faciliterer overblikket og hjælper gerne med at trække på de rette kræfter, uden at det løber løbst økonomisk.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Skal I bruge en DPO (Databeskyttelsesrådgiver) jf. gældende lovgivning kan Lenit også varetage denne funktion.En databeskyttelsesrådgiver underretter og rådgiver den dataansvarlige (jeres virksomhed fx) eller databehandleren og de ansatte, der behandler persondata, om deres forpligtelser efter forordningen, og som fører tilsyn med, om virksomheden overholder reglerne.